1
X Olimpiada Matematyczna

Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach!
Od bieżącej edycji OMG każdy FINALISTA zostanie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum.
Do OMG może przystąpić każdy gimnazjalista oraz uczeń szkoły podstawowej. Zawody są trójstopniowe.
Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

            ·            Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora  (p. Halina Stodolska) który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMG (najpóźniej do 15 grudnia 2014r.)

          ·            Część testowa odbywa się w szkole dnia 27 listopada 2014r. o godzinie 9.00. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.
Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMG.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU - zgłaszać należy się do pani Haliny Stodolskiej.

 

 
IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

WMTDay 2014

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
nasza szkoła uczestniczy w akcji IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 26 września 2014 r. pod hasłem
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Akcja ta przyciąga społeczności na całym świecie - z Polski, Szkocji, Rosji, USA, Jamajki, Kolumbii, Tajlandii i wielu innych krajów. Liczba uczestników w 2013 roku wyniosła 91 960.
Program:
22-25.09.2014. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
26.09.2014. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
*Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT EXPERT
*W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!  Więcej informacji: www.wmtday.org.
Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy

 

 
Liga zadaniowa

Liga Zadaniowa jest jednym z nielicznych w Polsce konkursów matematycznych dla uczniów klas VI szkół podstawowych i I oraz II klas gimnazjum. Głównym inicjatorem konkursu był prof. Leon Jeśmanowicz pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znakomity dydaktyk i popularyzator matematyki.

Read more:
 
Kangur Matematyczny 2014

Dnia 20 marca 2014 r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur. Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. Kangur jest najpopularniejszym szkolnym konkursem matematycznym na świecie.

Read more:
 
Prev123456Next