Kółko matematyczne

Zajęcia odbywają się:

-  kółko matematyczne dla uzdolnionych (klasa I Gim) - poniedziałek, godz. 13.40, sala nr 12 - nauczyciel prowadzący: Halina Stodolska

- przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - (klasa IIIa Gim) środa godz. 13.40 (grupa2) i czwartek , godz. 13.40 (grupa 1) sala nr 12, - nauczyciel prowadzący: Halina Stodolska