Regulamin Sudoku

REGULAMIN

KONKURSU-ZABAWY

 W GIMNAZJUM NR 1 W GRUDZIĄDZU

„MISTRZ SUDOKU”

 

1.    Organizatorami konkursu - zabawy są nauczyciele matematyki w Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu.

2.    W konkursie - zabawie  mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.

3.    Celem konkursu – zabawy jest:

·       kształtowanie umiejętności logicznego myślenia przez zabawę,

·       mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy,

·       budzenie nawyku współzawodnictwa.

4.    Organizacja i przebieg konkursu:

·       łamigłówki „Sudoku” przygotowuje i sprawdza   nauczyciel matematyki -  Halina Stodolska,

·       od września do maja (co miesiąc) zadania będą ukazywać się na tablicy matematycznej oraz stronie internetowej www.gim1.grudziadz.com.pl,

·       łamigłówki „Sudoku”  będą posiadały dwa stopnie trudności,

·       uczniowie sami wybierają grupę - poziom, w której chcą startować,

·       co miesiąc uczniowie rozwiązują 2 łamigłówki,

·     uczniowie uczestniczący w konkursie walczą o plusy i oceny bardzo dobre z matematyki,

·       „Mistrzem” danego poziomu zostaje uczeń, który zwycięży etap szkolny (konkurs indywidualny przeprowadzony w maj/czerwiec w szkole)

·       „Mistrzowie Sudoku” na danym poziomie  otrzymują dyplomy i nagrody niespodzianki.